CRAWFORD - De Amerikaanse president George W. Bush heeft gisteren vier decreten goedgekeurd die de politieke en financiële macht van de grote Amerikaanse vakbondscentrales verminderen. Traditioneel zijn deze syndicaten een belangrijke steun voor de Democratische partij.

  • Het belangrijkste decreet geeft de arbeiders die aangesloten zijn bij een vakbond de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het gebruik van hun financiële bijdrage voor politieke doeleinden.
  • Door het tweede decreet krijgen bedrijven zonder syndicale banden dezelfde kansen wanneer het gaat om overheidsaanbestedingen. Dit was niet het geval tijdens de ambtstermijn van de vorige president Bill Clinton.
  • Ook werd een paritair verzoeningscomité binnen de federale administratie afgeschaft.
  • Tenslotte wordt de bescherming van werknemers met contract binnen de federale administratie tenietgedaan.
De laatste twee regelingen waren van de hand van de regering-Clinton. Tijdens zijn tweede presidentiële verkiezingscampagne waren de grote vakbonden een belangrijke financiële steun voor de Democratische kandidaten.

Kritiek

De aankondiging van de maatregelen stuit op kritiek in vakbondskringen. "Wij menen dat deze presidentiële decreten illegaal zijn", zo reageerde Edward Sullivan van de vakbondscentrale AFL-CIO.

De woordvoerder van Bush verklaarde dat de president met de decreten "de principes van vrije en eerlijke concurrentie wil respecteren, de neutraliteit van de regering op het vlak van aanbestedingen wil aantonen, de arbeiders wil informeren over hun rechten en de best mogelijke aanwending van de fiscale bronnen wil verzekeren".

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in