BRUSSEL - In een eerste reactie op de besluiten van de ministerraad zegt het Verbond van Belgsiche Ondernemers dat dit een stap in de goede richting is. Zelfstandigenvereniging Unizo is het daarmee eens, maar voegt er meteen aan toe dat de plannen van de regering niet ambitieus genoeg zijn. Het ABVV en het ACV zijn kritischer en hebben onder meer problemen met de strengere controle van werklozen die voorgesteld wordt .


VBO: ,,stap in de goede richting''

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) noemt de beslissingen van de ministerraad een ,,duidelijke stap in de goede richting''. Dat zei Baudouin Velge, directeur van het economisch departement van de werkgeversorganisatie, zondag in een eerste reactie. Een meer grondige evaluatie volgt donderdag na de raad van bestuur van het VBO.

Belangrijk voor het VBO was het energiedossier. Het verbond vindt het positief dat er een plafonnering komt van de federale heffingen, maar blijft er naar eigen zeggen voor ijveren dat hetzelfde ook gebeurt op regionaal vlak.

In verband met de opvolging van werklozen, noemt het VBO het positief dat er wordt erkend dat er naast rechten ook plichten zijn. Velge wijst er wel op dat het VBO bepaalde belangrijke zaken niet terugvindt in de maatregelen, zoals een versoepeling van de arbeidsreglementering in verband met overuren toe.

Unizo: ,,niet ambitieus genoeg''

Een stap in de goede richting, maar nog niet ambitieus genoeg. Zo omschrijft zelfstandigenorganisatie Unizo de besluiten van de ministerraad over een betere sociale zekerheid voor de zelfstandigen. Dat blijkt uit een mededeling van Unizo met een eerste reactie op de besluiten van de ministerraad van vrijdag en zaterdag.

Unizo ziet in de besluiten nog niet het ambitieus plan voor een sociale zekerheid van zelfstandigen die gelijkwaardig is aan die van de loontrekkenden, zoals bij de start van de ronde tafel over de sociale zekerheid voor de zelfstandigen in het vooruitzicht was gesteld. Zo is een pensioenverhoging van 12O euro gespreid over vier jaar niet voldoende voor een minimumpensioen gelijk aan dat van de werknemers, luidt het.

De verplichte incorporatie van de bijdragen voor de kleine risico's in de ziekteverzekering kan volgens Unizo, voor zover dat geen bijdrageverhoging betekent voor al wie daar nu al op vrijwillige basis voor betaalt. Dat is nu al het geval voor ruim 80 procent van de zelfstandigen.

Unizo heeft wel nog veel vragen over de financiering van al die beslissingen. De organisatie blijft tegenstander van het doorbreken van het bestaande bijdrageplafond.

ABVV: ,,gebrek aan evenwicht''

De voorzitter van het ABVV, Mia De Vits, ziet alvast twee punten uit de sociaal-economische ministerraad die bij de socialistische vakbond op kritiek stuiten: de strengere controle van werklozen en een gebrek aan evenwicht. Dat heeft ze zondag in een voorlopige reactie gezegd. Het bestuur van socialistische vakbond buigt zich dinsdag over de voltallige tekst.

,,We hadden voor aanvang van de ministerraad aangedrongen op evenwicht, onder meer tussen zelfstandigen en werknemers. Maar dat vinden we niet terug'', aldus de voorzitter. Ze zegt dat de vakbond ook met vragen zit over het pensioen van de werknemer, onder meer over de welvaartvastheid, maar dat daarover nog niets is gehoord. De Vits heeft ook vragen bij de financiering van de verbetering van het zelfstandigenpensioen en vraagt zich af waar de middelen hiervoor vandaan zullen komen.

Tweede punt van kritiek is de strengere controle van werklozen. De Vits wijst er op dat begeleiding en activering een taak is van de regio's en moet gebeuren, maar dat de regio's niet over de voldoende middelen beschikken om iedereen te begeleiden. Bovendien is het arbeidsaanbod nu eenmaal onvoldoende, luidt het. ,,De koppeling aan een sanctiebeleid is niet onze benadering'', concludeert De Vits. ,,De schuld wordt op de werkloze gelegd, hij moet de bewijzen leveren.'' Ze wijst er ook nog op dat de lasten bij wie zijn werkloosheidsuitkering verliest, gewoon worden verschoven.

ACV: ,,te veel nadruk op sancties''

Ook de christelijke vakbond ACV is niet gelukkig met de strengere controles op werklozen. Volgens het ACV wordt er te veel nadruk gelegd op sancties, terwijl het werkaanbod gewoon veel te klein is. Het systeem met de werkbonus ziet de bond dan weer wel zitten.