De Congolese regering heeft de dood van president Kabila bevestigd. Volgens het ministerie van Informatie wordt het staatshoofd dinsdag begraven.
Ongeveer iedereen - Europese regeringen en zelfs Kabila's belangrijkste bondgenoten in Afrika - was er al van overtuigd dat Kabila na een moordpoging in zijn Palais de Marbre dinsdagavond was overleden. Vermoedelijk om veiligheidsoverwegingen bleven de Congolese autoriteiten halsstarrig volhouden, dat de president bij de aanslag enkel gewond was geraakt.

Later vandaag zou er een officiële mededeling volgen via de staatsradio- en televisie.