LUIK - In Wallonië staken de ambtenaren van de socialistische vakbond. Een groot deel van de gemeentelijke, provinciale en de gewestelijke diensten liggen stil. De ambtenaren zijn boos, omdat er nog altijd geen collectieve arbeidsovereenkomst is. Ze eisen onder meer een hoger loon en de 35-urige werkweek.
Vooral in socialistische bolwerken zoals Luik wordt gestaakt. De actievoerders hebben er ook een tijd de ring bezet.

Voor de Waalse regering liggen de eisen van de actievoerders niet voor de hand. Want het gaat om een extra belasting van de gemeentebegroting, zegt minister van Ambtenarenzaken Charles Michel.