Parket bevestigt boos telefoontje kabinet Leterme
Foto: photo news
Volgens het parket van Brussel is er wel degelijk een poging geweest van het kabinet-Leterme om het gerecht in het Fortis-dossier te beïnvloeden. Dat blijkt onder meer uit een telefoontje dat een kabinetsadviseur van Leterme heeft gepleegd met parketmagistraat Paul Dhaeyer.
Dhaeyer is substituut bij het parket van Brussel en leverde een negatief advies af over de verkoop van Fortis aan BNP Paribas.

De kabinetsadviseur die het telefoontje deed, Pim Van Walleghem, is eveneens substituut bij het parket van Brussel en tijdelijk gedetacheerd naar het kabinet van de eerste minister.

Deze kabinetsmedewerker heeft parketmagistraat Dhaeyer gewezen op zijn zware verantwoordelijkheid en op het feit dat bij de regering grote ongerustheid leefde over zijn negatief advies.

Dit boos telefoontje vond plaats nog vóór de parketmagistraat zijn negatief advies over de Fortis-verkoop in openbare zitting voorlas. Volgens het parket is dit onmiskenbaar een vorm van ongepaste druk.

Parketmagistraat Dhaeyer wil geen commentaar geven. Hij heeft wel een proces-verbaal laten opmaken over de telefoontjes van het kabinet-Leterme naar hemzelf. Dhaeyer is ook bereid een verklaring af te leggen voor de parlementaire onderzoekscommissie.