BRUSSEL - De Vlaamse kwaliteitskranten hebben begrip voor de houding van hun Nederlandse collega's, maar gezamenlijk verzet tegen de nieuwe spelling is blijkbaar geen optie. De Standaard hakt begin volgend jaar de knoop door, maar neigt ernaar ze wel te zullen hanteren. De Tijd gebruikt de nieuwe spelling vanaf augustus en De Morgen heeft zich nog niet over het probleem gebogen.
  • Bij De Standaard moet de knoop nog worden doorgehakt. In januari wordt daarover een fundamentele beslissing genomen, ,,maar we neigen ernaar het wel te doen'', aldus hoofdredacteur Peter Vandermeersch. Hij geeft aan dat de hervorming enkele inconsequenties inhoudt, maar niettemin noemt Vandermeersch het ,,een stap vooruit''.

    Zo is de Taalunie er voor het eerst in de recente geschiedenis in geslaagd alle woordenboeken op één lijn te krijgen. ,,Niet meegaan houdt het essentieel probleem in dat je geen nieuwe woordenboeken zal kunnen gebruiken'', luidt het. Bovendien worden de scholen en de ambtenarij verplicht de nieuwe regels te hanteren. ,,Ik denk dat we meer verwarring dan helderheid gaan creëren door niet mee te doen'', besluit Vandermeersch.
  • De Tijd voert de nieuwe spelling in vanaf augustus. ,,Wij doen dat om ergens een houvast te hebben'', zegt hoofdredacteur Marc Van Cauteren. ,,Anders vrees ik dat je één grote poespas krijgt.''

    Hij begrijpt het standpunt van de Nederlanders. De hoofdredacteur wijst erop dat ze bij de vorige wijziging ook geprobeerd hebben zich tegen de nieuwe regels te verzetten, maar na verloop van tijd heeft iedereen zich toch aangepast. ,,Het is een standpunt dat je niet lang kan volhouden. De nieuwe woordenboeken zijn al aangepast aan de nieuwe spelling. Vroeg of laat raken de oude toch ook versleten en wat ga je dan doen?'', besluit Van Cauteren.

  • Bij De Morgen is de discussie over het invoeren van de nieuwe spelling nog niet gevoerd, maar zal men er zich nog over beraden. Ook algemeen hoofdredacteur Yves Desmet heeft begrip voor de houding van de Nederlandse collega's.

    ,,Ik stelde mij de vorige keer al vragen. De spelling blijft om de haverklap veranderen zodat je er een beetje tureluurs van wordt'', aldus Desmet. De hoofdredacteur merkt dat steeds meer mensen op de redactie afhaken door de steeds veranderende spellingsregels.