Huisreglement in Gentse horeca moet discriminatie inperken
Foto: pdw
GENT - De stad Gent vraagt al haar horecazaken een huishoudelijk reglement te ondertekenen. Daarin staat dat hun deurenbeleid niemand discrimineert of er moet tenminste vermeld staan op basis van welke criteria klanten de toegang wordt geweigerd. Het reglement moet aan de deur geafficheerd worden.

Klanten - voornamelijk allochtone jongeren - die zich gediscrimineerd voelen en/of een zaak niet binnen mogen, zullen zo voortaan over objectieve argumenten beschikken om de politie te bellen.

Als de uitbater mensen wil weigeren op basis van een bepaalde dresscode of het al dan niet hebben van een lidkaart, moet dat duidelijk op de affiche staan. En al die extra criteria moeten gecheckt worden door de juridische cel van de stedelijke integratiedienst.

Op de affiche staat het 101-nummer van de politie en het nummer in Brussel van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Politie en parket beloven eventuele klachten prioritair te behandelen, zegt schepen van Sociale Zaken Martine De Regge (SP.A). Als er over een bepaalde horecazaak buitensporig veel pv’s binnenlopen, zal het parket zelf vervolging instellen.

De zelforganisatie van allochtone, vooral Marokkaanse jongeren ,,Divers en Actief'' (D&A) reageert alvast positief. D&A stelt zich wel vragen bij de impact van het nieuwe reglement. ,,Discriminatie gebeurt ’s nachts en bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen krijg je dan wellicht een antwoordapparaat''.

Het is voor de horeca ook niet verplicht om zo’n reglement te ondertekenen en uit te hangen. ,,Vandaag hebben nog maar een tiental horecazaken toegezegd, waarvan 3 culturele centra. Dat is niet veel natuurlijk'', aldus D&A.

Schepen De Regge acht een verplicht reglement niet haalbaar en wil de café- en horecauitbaters liever met zachte hand aansporen om dergelijke affiche te gebruiken.