Gent onderzoekt mogelijk jobverlies door komst Ikea
GENT - Eind 2006 moeten de eerste terreinen voor kantoren en detailhandel op Flanders Expo bouwrijp zijn. Een van de potentiële kopers is Ikea, die er een nieuwe vestiging wil openen. De Unie van Zelfstandige Ondernemers UNIZO en de Vlaamse meubelhandelaars en -fabrikanten vrezen dat door de opening van nieuwe Ikea-vestigingen in België meer dan duizend banen verloren zullen gaan.

Om de mogelijke nefaste effecten te onderzoeken op de werkgelegenheid in de regio, heeft de stad Gent alvast een studie bevolen naar de nieuwe Ikea in Gent.

,,Het stadsbestuur wil aan de hand van een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde studie laten nagaan wat de eventuele positieve én/of negatieve gevolgen zullen zijn van dit project voor de Gentse regio en voor de ruimere omgeving. Dit zal de stad toelaten beleidsmaatregelen te nemen of randvoorwaarden te bepalen die de positieve effecten kunnen versterken en de negatieve effecten beperken'', luidt het.

De resultaten moeten binnen vier maanden bekend zijn.