,,Werkgelegenheidsgraag van 70 procent onhaalbaar''
Foto: ep
BRUGGE - Vlaanderen zal de Lissabon-norm die een werkzaamheidsgraad van 70 procent tegen 2010 vooropstelt, net niet halen. Dat zei Caroline Vermandere van de Administratie Werkgelegenheid vandaag bij de voorstelling van het Jaarboek van de Vlaamse arbeidsmarkt in Brugge.

,,Tegen 2010 moet de werkzaamheidsgraad 70 procent bedragen. Zestig procent van de vrouwen moet aan de slag zijn en 50 procent van de 55-plussers. De 70 procentnorm zullen we net niet halen'', weet Vermandere. ,,De 60 procent bij de vrouwen kan wel. Het grootste probleem situeert zich bij de ouderen. Van de 55-plussers werkte in 2003 26 procent. Dat kan in zeven jaar tijd nooit verdubbelen'', zei Vermandere.

Het Jaarboek van de Vlaamse Arbeidsmarkt staat vol cijfergegevens over de populatie werkenden en de arbeidsverdeling. Het boek is een uitgave van VIONA-stuurgroep strategisch arbeidsonderzoek en het Steunpunt WAV. Voor de tiende editie werd een decennia teruggekeken. Het aantal vrouwen en 50-plussers stuwen het werkzaamheidscijfer omhoog.

Steeds meer werkenden

,,Er zijn steeds meer werkenden'', concluderen Wim Herremans en Caroline Vermandere. In 1994 bedroeg de werkzaamheidsgraad in het Vlaamse Gewest 59,8 procent. In 2003 bedroeg het 62,6 procent. Vooral het stijgend aantal werkende vrouwen en 50-plussers ligt aan de basis van die stijging.

In tien jaar steeg het aantal werkende vrouwen met bijna 140.000. De groei van de werkzaamheidsgraad is ook het hoogst in de leeftijdscategorie 50-64 jaar. Tijdens de voorbije tien jaar werd de kaap van 40 procent overschreden. Ook in deze categorie nemen de vrouwen het voortouw. Een andere oorzaak van de toename is de doorbraak van het deeltijds werken. De helft van de +50-jarige vrouwen werkte in 2003 deeltijds.

De arbeidsverdeling over de verschillende sectoren is de jongste tien jaar eveneens geëvolueerd. Het aantal jobs binnen de industriële sectoren nam af maar dit werd deels gecompenseerd door een stijgend aantal jobs binnen de dienstensector wegens uitbestedingen. Het gaat ondermeer om informatica en HR-jobs.

De onderzoekers peilden ook naar het ondernemerschap. ,,Vlaanderen scoort onder het Europese gemiddelde'', zegt Wim Herremans. ,,Ook hier stellen we een grote kloof vast tussen mannen en vrouwen. Het aantal ondernemende mannen daalde de voorbije tien jaar met twee procent maar dit werd deels gecompenseerd door een stijgend aantal ondernemende vrouwen (+1 procent)''.

Het Jaarboek bevat voorts interessante data over het doelgroepenbeleid, de arbeidsverdeling bij allochtonen en schoolverlaters, enz. De publicatie is uitgegeven bij Garant Uitgevers in Antwerpen.