BRUSSEL - Het inkomen van de boeren in de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie lag in 2004 gemiddeld 53,8 procent hoger dan in 2003. In de oude lidstaten is het inkomen met 0,8 procent gestegen. Dit blijkt uit berekeningen van het statistisch bureau Eurostat.

De Europese Commissie ziet in de cijfers het bewijs dat de vrees onterecht was dat het inkomen van de boeren in de nieuwe lidstaten zou dalen. Die landen zijn pas sinds mei lid, en toch is het inkomen al de helft hoger.

De stijging heeft niet alleen te maken met de Europese subsidiëring, maar ook met de grotere oogst en de hogere prijzen voor vlees.