,,Overheid knijpt gemeenten dood''
Jean-Luc Dehaene Foto: afp
VILVOORDE - ,,De hogere overheden zijn werkelijk bezig met het financieel doodknijpen van de gemeenten. Het wordt voor lokale bestuurders steeds moeilijker een coherent financieel beleid, laat staan een meerjarenplanning, uit te tekenen''. Dat stelt de Vilvoordse burgemeester Jean- Luc Dehaene in de marge van de voorstelling van de begroting 2005 van het gemeentebestuur.

De persvoorstelling van de Vilvoordse begroting vond vanochtend plaats bij kaarslicht. Deze ludieke actievorm tegen de gang van zaken met de energierekening kwam er op voorstel van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). ,,Sinds de liberalisering van de energiemarkt betalen we het dubbele voor de straatverlichting. Van de Elia-compensatie voor het inkomstenverlies uit energiedividenden, die voor 2003 en 2004 was beloofd, hebben we echter nog altijd niets gezien'', aldus Dehaene.

De ex-premier wijst erop dat Vilvoorde zich nu gelukkig prijst dat de gemeente het advies niet gevolgd heeft van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden om de beloofde Elia-middelen al in de begrotingen van 2003 en 2004 in te schrijven. ,,Gemeenten die dat wel deden zijn nu allemaal deficitair'', aldus Dehaene. Hij toonde zich ook ontstemd over het feit dat de federale overheid nog voor er 1 euro Elia-heffing uitbetaald is, al aankondigde dat die heffing in 2007 zal worden gehalveerd en in 2010 wordt afgeschaft.

Naast de perikelen over de energierekening (-1,8 miljoen euro inkomsten voor Vilvoorde), laat ook de impact van de hervorming van de personenbelasting zich al duidelijk voelen. Voor een stad als Vilvoorde gaat het op kruissnelheid om een verlies van 1 miljoen euro.

Politiehervorming

De politiehervorming impliceert voor Vilvoorde in 2005 een meeruitgave van 700.000 euro. Klap op de vuurpijl is de aankondiging van minister Anciaux dat de voor 2004 beloofde toelagen in de jeugd- en culturele sector met tien procent teruggeschroefd worden. Ook de hervorming van de gewestelijke leegstandsheffing kost Vilvoorde heel wat geld.