BRUSSEL - De Kamer heeft gisteravond even voor middernacht meerderheid tegen oppositie de programmawet goedgekeurd. Dat gebeurde met 91 stemmen voor, 44 tegen en 3 onthoudingen. De stemming kwam er na drie dagen debat.

De programmawet voert in principe de begroting uit. Maar omdat tal van bepalingen in de programmawet niets met de begroting te maken hebben, trok de oppositie de voorbije dagen en weken fel van leer tegen de gang zaken. De regering beloofde de techniek van de ,,vuilbakwet'' niet meer te gebruiken.

Het aangenomen ontwerp - dat ook nog het fiat moet krijgen van de Senaat - bevat onder meer een verhoging van de ecotaksen, de invoering van de Eliaheffing, een nieuw heffingsysteem voor bedrijfswagens, een nieuwe vorm van fiscale aftrek van hypothecaire leningen, de oprichting van het stookoliefonds, fiscale bepalingen om de Kytodoelstellingen te halen, de afschaffing van de stempelcontrole, de invoering van de werkbonus, de vereenvoudiging van de verplichting voor bedrijven om hun algemene vergaderingen aan te kondigen, een wijziging van de adoptiewet en de wet op de bewakingsdiensten. De programmawet bepaalt ook dat enkel erkende imams kunnen worden betaald door Justitie en de gemeenschappen.

De definitieve stemming liet lang op zich wachten omdat gisteravond nog een berg amendementen moesten worden besproken en gestemd.