Maandagvoormiddag is er geen overeenstemming bereikt over de dekking van de kosten van het alternatieve tracé voor de IJzeren Rijn. Dat betekent dat het historische tracé de enige mogelijke oplossing blijft, stellen minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte en staatssecretaris Etienne Schouppe.
BRUSSEL 17/11 (BELGA) = Nederland was bereid 100 miljoen euro extra op tafel te leggen, maar België en Duitsland vonden dit onvoldoende.

Antwerpse haven

De IJzeren Rijn is een spoorwegverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. De lijn is sinds 1991 grotendeels buiten gebruik. Nederland hield de lijn de afgelopen jaren grotendeels op slot met als argument dat natuurgebied De Meinweg zou worden verstoord. Volgens de Belgen beschermt Nederland de belangen van de Rotterdamse haven en de Betuweroute.

Maandag pleegden minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe in Brussel met hun Duitse en Nederlandse collega’s overleg over het traject van de IJzeren Rijn. Op tafel lag ook het alternatieve tracé dat Nederland met de hulp van Duitsland had uitgetekend. Dat houdt onder meer de aanleg van 30 kilometer nieuw spoor in tussen Roermond en Mönchengladbach, maar haalde het uiteindelijk niet.

Historisch tracé

In een mededeling na afloop beklemtoonden Vervotte en Schouppe dat wat de keuze van het traject betreft ze bij het overleg in september 2008 de snelst mogelijke realisatie tussen Antwerpen en het Ruhr-gebied hadden gevraagd, zonder dat dit voor België aanleiding mocht geven tot een grotere financiële inspanning dan berekend werd voor het historisch tracé.

Volgens hen bleek er geen definitieve duidelijkheid te bestaan over de eventuele meerkost van de zogenaamde A52-variant en de financiering hiervan. Voor minister Vervotte en staatssecretaris Schouppe blijft "binnen de huidige omstandigheden het historisch tracé de enige optie om de IJzeren Rijn binnen de bestaande timing te realiseren".

De Nederlandse minister van Verkeer, Camiel Eurlings, had zijn collega’s 100 miljoen euro extra aangeboden voor het alternatieve tracé waarbij de Roermond noordelijk zou passeren, om de stad te ontzien. "Maar Duitsland en België wilden dat we nog meer zouden bijdragen. Dat heb ik geweigerd, vanwege de belastingbetaler in Nederland", zei Eurlings.

Natuurgebied

Volgens hem is de eerder besproken tussenvariant nu weer op tafel "tenzij één van de landen voor 31 december alsnog de portemonnee trekt". Die tussenvariant houdt in dat het spoor ten oosten van Roermond loopt en vervolgens met een tunnel onder natuurgebied De Meinweg door gaat. Daarna sluit de verbinding aan op het oude, nog bestaande tracé van de IJzeren Rijn.

"In plaats van een tweesporige lijn met driehonderd treinen per dag gaan we nu voor een bescheiden kippenlijntje met maximaal zeventig treinen per dag", aldus minister Eurlings. De capaciteit is zo beperkt, omdat de tunnel enkelsporig zal zijn. Volgens Eurlings is deze variant op zijn vroegst in 2018 klaar.

De Duitse verkeersminister van Noord-Rijnland-Westfalen Oliver Wittke toonde zich zeer teleurgesteld dat een grote Europese goederenspoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse achterland uitblijft.