BRUSSEL - Baksteenproducent Wienerberger herstructureert in België 2 van zijn afdelingen. De herstructurering treft 18 mensen in Maaseik en 23 personeelsleden in Westmalle, maar er zouden geen naakte ontslagen vallen, zo zegt Katrien Nottebaert van Wienerberger.
Bij de Wienerberger-afdeling in Westmalle (Quirynen) werken momenteel 61 mensen. In de vestiging wordt een oudere productielijn stilgelegd. Met de sociale partners zal worden onderzocht of 23 werknemers kunnen overgeplaatst worden naar een nieuw opgestarte lijn in Beerse. De overblijvende 39 werknemers worden ingeschakeld op andere lijnen in Westmalle, zegt Nottebaert.

Schouterden in Maaseik werken 39 mensen. De herstructurering daar ,,wordt ingegeven door milieu-technische redenen''. ,,De veldbrandoventechnologie laat niet meer toe in de toekomst de nieuwe Vlaamse CO-emissienormen te halen'', luidt het. Bij Schouterden zou de herstructurering betrekking hebben op 18 mensen. De komende dagen zijn gesprekken met het personeel gepland om een sociaal plan op te stellen. Er vallen geen naakte ontslagen, zegt de woordvoerster.