BRUSSEL - De commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams parlement heeft twee voorstellen van decreet voor de organisatie van een volksraadpleging over de Europese grondwet verworpen.
De oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen! hadden elk een voorstel ingediend, maar de meerderheidspartijen stemden tegen beide voorstellen. De N-VA had aanvankelijk ook een voorstel, maar dat is ingetrokken omdat er geen steun van de meerderheid was. Georges Debunne, Jef Sleeckx en Lode Van Outrive reageren ontgoocheld. Zij hadden het Vlaams parlement via een door 15.000 handtekeningen gesteund verzoekschrift om de organisatie van een maatschappelijk debat over de Europese grondwet gevraag.

,,We hadden graag een soort beleidsvoorbereidende bevraging willen zien, een beetje zoals Luc Vandenbossche indertijd voor het Copernicusplan heeft gedaan'', zei Sleeckx.

Namens de regering zei minister-president Yves Leterme dat minister Geert Bourgeois 32.000 euro heeft vrijgemaakt voor een aantal informatiesessies rond de grondwet, georganiseerd door vormings- en onderwijsinstellingen of middenveldorganisaties. Navraag bij het kabinet Bourgeois leert dat die sessies dezer dagen gehouden worden. De oppositiepartijen zijn ontgoocheld dat er geen referendum komt.

Karim Van Overmeire van het Vlaams Belang meent dat volksvertegenwoordigers ,,niet arrogant mogen zijn'' en bij dergelijke belangrijke zaken de bevolking moeten durven raadplegen. Hij zal zijn voorstel alsnog aan de plenaire vergadering voorleggen.

Groen!-parlementslid Eloi Glorieux is tevreden dat de regering geld vrijgemaakt heeft voor een informatiecampagne, maar zegt dat een referendum net wervend zou geweest zijn om mensen naar de informatiesessies te lokken.

De commissie stemt normaal gezien in de loop van december over de grondwet. Wanneer de plenaire vergadering overgaat tot ratifcatie, is nog niet bekend.