Hasselaren kunnen laatste wens kenbaar maken
Foto: vum
HASSELT - De stad Hasselt heeft als eerste in België het initiatief genomen om haar inwoners de mogelijkheid te geven hun keuze van afscheidsplechtigheid kenbaar te maken. Dat kan aan de hand van een kaartje en een zelfklever waarop de Hasselaren aangeven volgens welke overtuiging (burgerlijke of godsdienstige) zij hun afscheidsplechtigheid willen laten verlopen.

De Hasseltse SP.A-schepenen Brigitte Smets en Hilde Claes zijn de bezielers van het initiatief. Het initiatief moet volgens Smets en Claes, in afwachting van een duidelijke regelgeving terzake en een officiële registratie in het rijksregister, leiden tot een grotere zekerheid omtrent de keuze van de afscheidsplechtigheid.

Volgens beide schepenen heerst er momenteel heel wat onduidelijkheid omtrent de laatste wil van de overledenen en geeft de ceremoniële afscheidsplechtigheid dikwijls aanleiding tot familiale discussies. In de praktijk bestaat er immers nog geen mogelijkheid om die keuze kenbaar te maken. Dat komt omdat het Koninklijk Besluit betreffende de volksregisters nog niet werd aangepast, waardoor de laatste wilsbeschikking niet in het volksregister kan worden opgenomen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (VLD) liet intussen al weten dat hij contact zal opnemen met federaal minister van Binnelandse Zaken Patrick Dewael om een en ander wettelijk te laten verankeren. Keulen wees er wel op dat in afwachting daarvan niets de burgers belet om de keuze van de uitvaartplechtigheid aan de burgerlijke stand van hun gemeente mee te delen. De minister suggereerde ook dat de gemeentes hiertoe zelf een registratiesysteem konden uitwerken en dat heeft de stad Hasselt nu als eerste gedaan.