BRUSSEL - Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) heeft vandaag zijn prestigieuze vijfjaarlijkse ‘Vlaamse Nobelprijzen’ toegekend aan vijf wetenschappers die een grensverleggende bijdrage hebben geleverd in hun onderzoeksdomein en internationale erkenning genieten.

Victor Moshchalkov van de KULeuven krijgt de prijs voor zijn baanbrekend en innovatief werk omtrent de supergeleiding op micro- en nanoschaal.
Willy Verstraeten van de UGent wordt gelauwerd voor zijn pionierswerk op het gebied van de bio- en milieutechnologie.
De prijs wordt ook toegekend aan Ronny Lesthaeghe van de VUB voor zijn wetenschappelijke aanpak van diverse actuele bevolkingsproblemen.
Bart De Strooper van de Leuvense universiteit wordt bekroond voor zijn bijdrage aan het begrijpen van de moleculaire en cellulaire mechanismen bij de ziekte van Alzheimer.
Tenslotte geeft het FWO de prijs aan Frans Van de Werf van de KUL voor zijn baanbrekende klinische studies in het domein van de cardiologie.

Koning Albert II reikt op 22 november de prijzen officieel uit. Elke prijs bedraagt 100.000 euro.