DAMME - Langs het Leopoldskanaal in Damme zijn de werkzaamheden gestart voor het vellen van 770 populieren. De komende jaren worden op het grondgebied van Damme in totaal 2.400 bomen langs het Leopold- en het Schipdonkkanaal geveld.

De beslissing om de populierenrijen langs beide kanalen te vellen, werd in het voorjaar bekendgemaakt door directeur-ingenieur Hubert Decramer, hoofd van de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De bomenrijen die worden geveld, bevinden zich tussen de Oostkerkebrug en de Dudzelebrug (N378) en vallen onder de bevoegdheid van de AWV.

De bomen werden in de jaren 1950 aangeplant en zijn kaprijp. Daarnaast vormen ze bij stormweer een gevaar voor de weggebruikers.