CRAWFORD - Laura Bush, de vrouw van de Amerikaanse president, heeft zaterdag in het wekelijkse presidentiële radiopraatje de ,,brute vernedering'' van vrouwen en kinderen in Afghanistan gehekeld.
,,Ik ben Laura Bush en ik hou het radiopraatje van deze week om de aftrap te geven voor een wereldwijde actie die gericht is op het onmenselijke gedrag jegens vrouwen en kinderen door het terroristennetwerk al-Qaeda en het regime dat dat netwerk in Afghanistan steunt, de Taliban''. Dat zei zij vanuit de ranch die het echtpaar in Texas bezit. Het was de eerste keer dat een presidentsvrouw in haar eentje het praatje hield. Nancy Reagan, de vrouw van president Ronald Reagan (1981-1989), zat vier keer met haar man achter de microfoon, Hillary Clinton, de vrouw van Bill Clinton (1993-2001) twee keer.

Volgens het Witte Huis was de toespraak van mevrouw Bush onderdeel van een campagne om aandacht te schenken aan het lijden van Afghaanse vrouwen onder de Taliban. Zaterdag komt het ministerie van Buitenlandse Zaken met een rapport daarover. Daarin wordt erop gewezen dat Afghaanse vrouwen voor de komst van Taliban een grote rol in de Afghaanse samenleving speelden. Zo was toen 70 procent van de onderwijzers en leraren en de helft van de ambtenaren vrouw.

,,Ieder van ons heeft de plicht zich uit te spreken. Wij hebben misschien een verschillende achtergrond en geloof, maar overal in de wereld houden ouders van hun kinderen. Wij respecteren onze moeders, zusters en dochters'', beklemtoonde Bush.