AALST - In zijn toespraak ging Van Hecke in op de politieke herverkaveling. Volgens het Europarlementslid heeft Vlaanderen geen volkspartij meer, maar enkel twee middelkleine partijtjes van iets boven de 20 pct en voor de rest "een waaier aan georganiseerde liefhebberij".
"Wie de Vlaamse vierpartijencoalitie in het onderwijsconflict bezig ziet, beseft hoezeer Vlaanderen dreigt af te glijden naar Antwerpse toestanden", aldus Van Hecke. Een grote volkspartij moet volgens hem ook een tegengewicht vormen voor de PS in Franstalig België.

Daarom wil de NCD een volkspartij die een brede waaier aan diverse bevolkingsgroepen verenigt. Van Hecke wil dat echter niet doen zoals de "oude volkspartij" (waarmee hij CD&V bedoelde) door sociale organisaties op te nemen en het beleid onder hen te verkavelen. NCD ziet immers een nieuwe politieke breuklijn tussen degenen die vinden dat zij beter weten wat goed is voor de mensen en degenen die vertrekken vanuit het vertrouwen in de mensen. De NCD zegt tot die laatste categorie te behoren en de mensen "au sérieux" te nemen. Van Hecke zei de Vlaamse christen-democratie een toekomst te willen geven binnen die brede, open volkspartij. "De christen-democratie staat voor de keuze. Mee het voortouw nemen in dit proces of lijdzaam ondergaan".

Hij haalde uit naar CD&V omdat die partij volgens hem elke poging tot kritische reflectie over zichzelf van meetaf aan ridiculiseert. Zo is er op een manifest van de verruimersgroep CDV en het boekje van de voormalige Yanko-groep nooit een antwoord gekomen buiten de "fatwa: zwijgen of buiten", aldus Van Hecke.

Uit een debat met de zaal bleek dat er onder de achterban vrees leeft dat er bij de vorming van een volkspartij met de VLD geen plaats meer zal zijn voor sociale thema's en de verdediging van de zwakkeren in de samenleving. Annemie Turtelboom, voormalig CD&V-jongere, antwoordde daarop dat "grote correcties" nodig zullen zijn als het tot een grote volkspartij met de VLD komt.

Volgens ex-senator Paul Staes "zal de VLD een deel van de eigen achterban moeten afstoten". Hij betreurde dat hij een "overloper" wordt genoemd wegens zijn overstap van CD&V naar NCD. Toen ik destijds de stap van Agalev naar de CVP zette, heette ik een "verruimer", aldus Staes. Hij zei nooit lid te zullen worden van de VLD en pleitte voor een federatie van partijen.

Voormalig kamerlid Luc Willems zei het NCD-project één kans op twee tot slagen te geven. Volgens hem heeft een "onzichtbare hand" op het recente congres van CD&V verhinderd dat er toen een keuze voor vernieuwing in die partij is gemaakt.

Karel Pinxten benadrukte een christen-democraat te zullen blijven, maar zei dat de christen-democraten in een nieuwe volkspartij wel "water in de wijn" zullen moeten doen. Ook Reginald Moreels nam zaterdag aan het debat deel. Onder de zowat 300 aanwezigen in Aalst bevond zich met Johan Verstreken nog een bekend gezicht. De Oostendse CD&V-schepen zei dat hij enkel kwam luisteren.