BRUSSEL - LPG-wagens mogen vaak niet ondergronds parkeren. Een koninklijk besluit om daar een einde aan te maken is klaar, maar minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ondertekent het niet en verwijst door naar zijn collega-minister voor Mobiliteit Renaat Landuyt. Toch is Dewael zelf bevoegd en beloofde hij al in oktober 2004 het kb te ondertekenen. Dat zegt Vlaams parlementslid Ludo Sannen (sp.a) dinsdag in een persbericht.
Momenteel is het in de praktijk voor bestuurders van LPG-voertuigen dikwijls onmogelijk om ondergronds of in gesloten parkeergarages te parkeren. Er is geen wettelijk verbod, maar het verbod gaat meestal uit van brandweerdiensten en verzekeraars. "Nochtans is de technologie de laatste jaren dermate geëvolueerd dat veiligheidsrisico’s bij LPG niet groter zijn dan bij benzine of diesel", aldus Sannen.

Volgens de sp.a-politicus kondigde minister Dewael in de kamercommissie Binnenlandse Zaken aan dat het verbod op ondergronds parkeren via een koninklijk besluit "over enkele maanden" opgeheven zou worden. Het kb is intussen opgesteld door de administratie en bevat enkele voorwaarden qua verluchting, alarminstallatie, gasdetectie en signalisatie, om LPG-wagens toe te laten.

"Nu weigert minister Dewael in een schriftelijke parlementaire vraag een stand van zaken te geven", aldus Sannen. De sp.a-politicus reageert verbolgen: "Als minister van Leefmilieu heb ik er in 2003 al voor gezorgd dat de Vlarem-wetgeving werd aangepast. De Vlaamse overheid heeft het verbod dus al lang opgeheven. Dewael beloofde ook een oplossing op federaal niveau, maar hij weigert zijn handtekening onder het kb te zetten. Zo blijven de LPG-rijders in de kou staan", besluit Sannen.