BRUSSEL - Volgens statistieken van de Europese Commissie leidt 27 procent van de EU-burgers aan één of andere mentale aandoening. De psychologische problemen zijn de belangrijkste oorzaak van zelfmoorden en vertragen de groei van de Europese economie.

De Europese Commisie heeft vandaag een debat geopend dat moet leiden tot een gemeenschappelijke strategie tegen mentale problemen. Depressie en angst zijn de meest frequente problemen. Volgens studies zouden depressies binnen vijftien jaar de meest belangrijke oorzaak van ziektes in de geïndustrialiseerde wereld worden. Mentale problemen zijn intussen al verantwoordelijk voor het gros van de 58.000 zelfmoorden die jaarlijks in de EU gepleegd worden.

Mentale problemen zouden Europa elk jaar drie tot vier procent van haar bruto binnenlands product kosten. Eurocommissaris voor Gezondheid Markos Kyprianou lanceerde vandaag een discussienota die moet leiden tot een gemeenschappelijke strategie inzake mentale gezondheid. Hij denkt onder meer aan een actieplan en een betere gegevensgaring, maar het debat moet in eerste instantie sensibiliseren.

Momeneel varieert het belang van en de aandacht voor mentale gezondheid sterk van lidstaat tot lidstaat. Zo plegen in Litouwen 44 mensen op 100.000 zelfmoord, terwijl minder dan vier Grieken op 100.000 zichzelf van het leven beroven. Ook het aantal verplichte opnames in psychiatrische klinieken loopt sterk uiteen: in Finland ligt dat aantal veertig keer hoger dan in Portugal. In Luxemburg wordt dan weer 13 procent van het gezondheidsbudget aan mentale gezondheid gespendeerd, terwijl dit in Slovakije slechts 2 procent is.