15 procent Vlamingen onder de armoedegrens
BRUSSEL - Nog altijd leeft 15 procent van de Vlamingen onder de armoedegrens. Dat maakte Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) vandaag bekend op de Werelddag van de Strijd tegen Armoede. Werklozen vormen de grootste groep armen: 32 procent van hen leeft onder de armoedegrens.

Minister Vervotte lichtte vandaag haar Vlaams Actieplan Armoedebestrijding voor 2005 tot 2009 toe. Dit beleidsplan kwam tot stand via een dialoog tussen het kabinet van Welzijn en organisaties die met mensen in armoede werken.

Informatie

Volgens de minister moeten mensen die in armoede leven de mogelijkheid krijgen om hun leven zelf in handen te nemen. ,,Hiervoor moeten ze beter geïnformeerd worden, want het is niet evident uit een bepaalde situatie te geraken. Er is ondersteuning nodig van ervaringsdeskundigen die hetzelfde hebben meegemaakt. Op die manier wordt er op gelijke voet informatie uitgewisseld en kunnen mensen zich uit een afhankelijkheidspositie los maken.’’

Onderwijs en opvoeding

Ook onderwijs en opvoeding krijgen in het Actieplan extra aandacht. ,,Wanneer we met mensen die in armoede leven spraken, kwam duidelijk naar voor dat zij willen dat hun kinderen het beter hebben dan zijzelf,’’ zegt Minister Vervotte. ,,Vorming moet meer toegankelijk gemaakt worden en minder kosten. Ook bij opvoeding willen mensen die in armoede leven begeleid worden. Daarnaast willen we ook de geestelijke gezondheid niet verwaarlozen."

Groter budget

Om de maatregelen van het Actieplan te kunnen uitvoeren, is een groter budget nodig. ,,Het is niet alleen een verhaal van centen,’’ zegt Inge Vervotte. ,,Er moet ook op toegezien worden dat die centen de juiste doelgroep bereiken. En daarvoor is dialoog opnieuw belangrijk.’’

Begin december wordt het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding voorgelegd in het Vlaams parlement.