BRUSSEL - Premier Guy Verhofstadt heeft vanmiddag in de Kamer van Volks- vertegen- woordigers zijn beleidsverklaring uitgesproken. De begroting 2001 die de premier voorstelde, past in het meerjarenplan voor het stabiliteitsprogramma 2001-2005, dat België tegen het einde van het jaar moet indienen bij de Europese Unie.
De regeringsverklaring luidt traditiegetrouw het echte begin van het politieke jaar in. Premier Verhofstadt kwam vandaag niet alleen de begroting 2001 voorstellen. Hij zette ook de regeringsbakens uit voor de komende jaren en zelfs een stuk voor de volgende legislatuur.

In zijn 35 pagina's tellende speech stelde de regeringsleider dat ons land "goed boert". Een vernieuwend beleid moet die trend aanhouden.

De economie groeit met bijna vier procent, de werkloosheid daalt onder het Europees gemiddelde, de slagkracht van de ondernemingen is toegenomen, het aantal faillissementen daalt. Voor de eerste maal in 50 jaar is er een begroting in evenwicht en de armoede daalt met 3,3 procent.

Verhofstadt schrijft die resultaten vooral toe aan de economische groei, maar ook aan 15 jaar saneringsbeleid.

De regering zal nog dit jaar een wetsontwerp voorleggen waarbij het zogenaamde Zilverfonds wordt opgericht. Dat fonds, dat de gevolgen van de vergrijzing van de bevolking moet opvangen, krijgt in 2001 een startkapitaal dat gedeeltelijk uit de verkoop van de GSM-licenties, moet komen.

Een tweede luik van het meerjarenplan heeft betrekking op een arbeidsvriendelijke en milieuvriendelijke fiscaliteit. De verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen moet stijgen tot 0,7 pct van het Bruto Binnenlands Product in 2001. De crisisbelasting zal in 2001 met één miljard dalen.

De fiscale hervorming wordt uitgesmeerd van 2002 tot 2006 en betekent voor de regering een kostenplaatje van zo'n 134,5 miljard frank.

"Er heerst weer optimisme in dit land, geloof in een betere toekomst. Mensen beginnen opnieuw in zichzelf te vertrouwen. Dit is hoopvol, want het vormt de meest duurzame garantie dat extreem-rechts geen kansen krijgt", was het besluit van de eerste minister.