TEMSE - Voor de tweede keer in amper enkele weken tijd hebben zich problemen voorgedaan met het nieuwe waterzuiveringsstation van Aquafin in Temse. Omdat in beide gevallen een losgekomen roosterdeksel aan de basis van de moeilijkheden ligt, gaan Aquafin en het gemeentebestuur ervan uit dat er sabotage in het spel is.
Gisteren zorgde niet alleen de hevige regenval voor wateroverlast in Temse. Van de tientallen oproepen die bij de brandweer binnenkwamen, had er één betrekking op het waterzuiveringsstation in de Schauselbroekpolder. Het gaat om een gloednieuwe installatie, die nog maar sinds enkele weken proefdraait. Schepen van Openbare Werken Freddy Verbeke en brandweerluitenant Patrick De Langhe gingen zich ter plaatse van de situatie vergewissen. Ze stelden vast dat er een roosterdeksel was losgekomen, waardoor het water uit de collector stroomde en voor overlast in de nabije omgeving zorgde.

De verantwoordelijken van Aquafin zeggen dat het roosterdeksel onmogelijk op 'natuurlijke' wijze kan loskomen zijn. Volgens hen bestaat er daarom geen twijfel over dat er saboteurs aan het werk geweest zijn. Het incident herinnert aan een voorval van een drietal weken geleden. Bij de start van het proefdraaien van de waterzuiveringsinstallatie kwam ook al een roosterdeksel op onverklaarbare wijze los. Het afvalwater belandde toen in de nabijgelegen visvijvers van De Fonteinvissers. Die moesten met lede ogen vaststellen hoe het visbestand in één klap nagenoeg helemaal vernietigd werd.

Volgens het gemeentebestuur en Aquafin zijn de gelijkenissen tussen beide incidenten te frappant. Deze keer veroorzaakte het voorval wel geen schade, omdat het water meegespoeld werd met het regenwater. Beide incidenten worden momenteel grondig onderzocht. Aquafin diende alvast klacht in tegen onbekenden. De politie van Temse zal de plaats van het waterzuiveringsstation nauwlettend in de gaten houden.