De Koning heeft aan de Ministers van Staat François-Xavier de Donnea en Raymond Langendries en aan Minister-president Karl-Heinz Lambertz de opdracht gegeven om na te gaan op welke manier waarborgen kunnen geboden worden om op een geloofwaardige wijze een institutionele dialoog op te starten.

Ze hebben deze opdracht aanvaard en zullen einde van de maand verslag uitbrengen bij de Koning.

De Koning heeft deze avond Eerste Minister Yves Leterme in audiëntie ontvangen op het Kasteel Belvedère.

De Koning heeft het ontslag van de regering geweigerd en heeft aan de regering gevraagd de slaagkansen van de opdracht maximaal te bevorderen.