De pil heeft vrouw bevrijd
Foto: sbr
BRUSSEL - De voorbije decennia is de positie van de vrouw in de samenleving sterk verbeterd, onder meer door de aangepaste wetgeving. Toch is de komst van de pil nog steeds de belangrijkste factor in de ontvoogding van de vrouw. Dat schrijft de krant Sunday Times op grond van een omvangrijk internationaal onderzoek.
Maandag verschijnt in het tijdschrift Royal Economic Society Journal een studie die in twaalf Europese landen werd gehouden om na te gaan welke factoren in de periode sinds de Tweede Wereldoorlog de grootste invloed hebben gehad op de positie van de vrouw.

Daaruit blijkt dat van de politieke ingrepen zaken als een soepelere echtscheidingsprocedure of meer rechten op het werk veel minder zwaar wegen dan de liberalisering van de abortus maar dat het bovenal de pil is die voor de meeste vrouwen de sleutel was tot een gevoel van vrijheid. Voor de overgrote meerderheid van de ondervraagde vrouwen heeft de pil de kwaliteit van hun leven het sterkst verbeterd.

Uit statistieken blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen sinds de ontdekking van de pil in de jaren zestig vaker en langer zijn gaan studeren waardoor hun mogelijkheden toenamen en hun inkomen groeide.

Die vrijheid blijkt meer gewicht in de schaal te leggen dan andere feministische agendapunten die inmiddels zijn ingelost. Sterker nog: sommige thema's waar hard voor is gevochten, blijken volgens dit onderzoek zelfs contraproductief te werken.

Zo worden de voordelen van de verbeterde zwangerschapsregelingen grotendeels teniet gedaan doordat vrouwen, juist door die langere afwezigheid wanneer ze kinderen krijgen, vaak minder makkelijk een job vinden. En dat vrouwen zich gemakkelijker kunnen bevrijden uit een uitzichtloos huwelijk blijkt hun levenstevredenheid ook niet echt te hebben vergroot.