HELSINKI - De Indonesische regering gaat akkoord met het vredesakkoord met de rebellen van de Beweging Vrij Atjeh (GAM). Dat heeft minister Sofyan Djalil van Informatie zondag gezegd. Vertegenwoordigers van regering en rebellen hadden zaterdagavond in Helsinki al een princiepsakkoord bereikt.
De opstandelingen mogen volgens akkoord deelnemen aan lokale verkiezingen in de opstandige provincie in het noorden van het eiland Sumatra, aldus Djalil.

Afgevaardigen van de Indonesische regering en een delegatie van de GAM hebben de afgelopen dagen in de Finse hoofdstad Helsinki onderhandelingen gevoerd die een einde moesten maken aan het geweld dat al 29 jaar de provincie in zijn greep houdt.

Het conflict in Atjeh heeft sinds de start van de separatistische opstand in 1976 aan minstens 15.000 mensen het leven gekost. De vrijheidsstrijders van Atjeh beschuldigen het centrale staatsgezag ervan de natuurlijke rijkdommen van de provincie te plunderen en een brutale bezettingspolitiek te hanteren.