Gaia is geen terreurorganisatie meer
Foto: belga
ANTWERPEN - Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael betreurt dat de naam van dierenrechtenorganisatie Gaia zich op een lijst bevond met ,,extremistische en terroristische groeperingen'' van de Antwerpse politie. In een brief aan Gaia zegt de minister dat de lijst een intern document is van de politie. Op basis van een intern verslag dat Dewael heeft gevraagd, is de lijst intussen aangepast. Gaia staat niet op de officiële lijst.

Begin mei lekte het bestaan uit van een vermeende zwarte lijst van ,,extremistische en terroristische groeperingen'' die bij de Antwerpse politie circuleert. De lijst is een amalgaam van allerlei organisaties en bevat een tweehonderdtal namen.

De lijst zorgde voor de nodige opschudding. Niet alleen Gaia stond erop, maar ook het Forum voor Vredesactie, het Davidsfonds en het Humanistisch Verbond. Gaia reageerde boos en beschouwde de vermelding op de lijst als een aanslag op haar eerbaarheid. De organisatie nam ook aanstoot aan het feit dat ze op dezelfde lijst stond als dierenbevrijdingsorganisatie ALF.

Klacht

Gaia kondigde aan een klacht te zullen indienen tegen de opstellers van de lijst. Het Humanistisch Verbond en de Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen in Antwerpen (UMIVA), die ook op de lijst stond, deden dat eveneens. In een brief van Dewael aan Gaia zegt de minister te betreuren ,,dat deze vereniging die zich inzet voor het welzijn van dieren zich ongelegen op een lijst bevond die op een ongepaste wijze als titel droeg extremistische en terroristische groeperingen in Antwerpen''. Gaia beschouwt het incident nu als gesloten.