Demotte tegen hogere kinderbijslag
BRUSSEL - Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) is niet te spreken over het voorstel van Staatssecretaris voor het Gezin Gisèle Mandaila (MR) om de kinderbijslag op te trekken. Een regeringslid moet over zijn eigen bevoegdheden spreken en geen beloftes doen die hij niet kan waarmaken. Volgens Demotte kost de maatregel 714 miljoen euro.
Mandaila stelde voor om het kindergeld voor het eerste kind op te trekken tot de som die nu voor twee kinderen wordt uitgekeerd. ,,Iedereen is voorstander van meer kinderbijslag, net zoals iedereen voor een verlaging van de belastingen en voor meer verlofdagen is'', zegt Demotte.

Het kabinet van Demotte wijst erop dat de kinderbijslagen niet de bevoegdheid van Mandaila zijn. De staatssecretaris verklaarde niet te weten hoeveel haar voorstel kost. ,,Indien ze zich geïnformeerd had, zou ze geweten hebben dat dit 714 miljoen euro kost.''

,,Gevaarlijk''

Volgens de minister van Sociale Zaken is het gevaarlijk om beloftes te doen waarvan je op voorhand weet dat ze niet kunnen uitgevoerd worden. ,,Een lid van de regering is geen lobbyist voor één of andere goede zaak. Ook al zijn we voorstander van het idee, onze eerste uitdaging is het budgettair evenwicht van de sociale zekerheid en de uitvoering van eerder genomen beslissingen.''