10% meer werkloosheid in Limburg
HASSELT - In de periode van maart 2004 tot maart 2005 is de werkloosheidsgraad in de provincie Limburg toegenomen met 9,6 procent.
De toename van de werkloosheid deed zich het sterkst in Noord-Limburg voor, terwijl de hoogste werkloosheidsgraad op gemeentelijk vlak in Genk en Maasmechelen werd opgetekend. Dat blijkt uit het maandelijks economisch rapport van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Limburg. De provincie Limburg telde eind maart van dit jaar 29.697 uitkeringsgerechtigde werklozen. In vergelijking met eind maart 2004 werd een stijging van de globale werkloosheid met 2.602 eenheden of 9,6 procent vastgesteld.

Toename in alle gewesten

De toename van de werkloosheid deed zich voor in alle Limburgse gewesten. Zo kende Noord-Limburg een stijging van de werkloosheid van 24,7 procent, Zuid-Limburg 18,4 procent, het Maasland 8,2 procent, West-Limburg 3,7 procent en Midden-Limburg 3,4 procent.

Op gemeentelijk vlak werden hoge werkloosheidsgraden opgemeten in Genk (+ 14,5 procent) en in Maasmechelen (+ 13,2 procent). De GOM-Limburg noteerde de laagste werkloosheidspercentages in Overpelt, Alken, Voeren, Meeuwen-Gruitrode en Kinrooi.