Minder vertrouwen in overheid
Foto: mc
BRUSSEL - Het vertrouwen van de Vlamingen in de overheid is in 2004 lichtjes gedaald. Dat blijkt uit een rondvraag die in het kader van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) werd gehouden. De jaren voordien was het vertrouwen in de instellingen lichtjes gestegen, maar die stijging zet zich niet door. Vlaanderen volgt daarmee een Europese trend.
Vlamingen zijn ook minder tevreden over de werking van de democratie. Het vertrouwen was sinds de dip van midden de jaren ’90, toen de Dutroux-affaire uitbrak, gestaag gestegen. De laatste twee jaar is er echter een terugval. Ook dat is een Europese trend.

Zowel de Vlaamse als federale regeringen en parlementen boeten aan vertrouwen in. Het onderwijs en de gemeentelijke administratie krijgen wel nog veel vertrouwen, wat bevestigt dat nabijheid meer vertrouwen opwekt dan instellingen en diensten op afstand.

Uit Europees vergelijkend onderzoek blijkt dat ons vertrouwen in de instellingen rond het Europese gemiddelde schommelt. Globaal volgt Vlaanderen al enkele jaren de Europese trend. Justitie, leger en politie krijgen bij ons minder vertrouwen dan elders in Europa, de media doen het bij ons dan weer beter.

Medemens

De rondvraag toont ook aan dat veel Vlamingen niet veel vertrouwen hebben in de medemens. Amper één op de drie Vlamingen heeft een fundamenteel vertrouwen in anderen. Minder dan de helft van de bevolking vindt dat mensen meestal of altijd eerlijk proberen te zijn.

Politieke partijen

Het kleinste balkje in de vertrouwensgrafiek is dat van de politieke partijen. De directe politieke betrokkenheid van de Vlaming is dan ook laag: de helft van de bevolking zegt geen interesse te hebben in politiek en er zelden of nooit over te praten. Zestien procent van de bevolking is ooit lid geweest van een politieke partij, maar slechts 2,5 procent is ook echt actief. Toch zijn Vlamingen vaak op een andere manier politiek actief.

Twee op de drie Vlamingen zegt ooit een petitie te hebben ondertekend, één op de vier is ooit gaan betogen en een vijfde van de bevolking heeft ooit politieke of ethische overwegingen laten meespelen bij een of andere aankoop.

Jongeren

De enquête, afgenomen in de lente van 2004, toont wel aan dat het vertrouwen van de jongeren in de instellingen, in de werking van de democratie en in de medemens iets hoger is dan bij volwassenen.