Fankaart afgeschaft
Foto: Marc Aerts
BRUSSEL - De ministerraad heeft gisteren via een schriftelijke procedure het licht op groen gezet voor een ontwerp-kb van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael dat de fankaart voor het voetbal afschaft. Vanaf het nieuwe voetbalseizoen 2005-2006 kunnen supporters dan kaartjes voor wedstrijden in eerste en tweede klasse en voor internationale wedstrijden kopen zonder die fankaart.
De fankaart werd enkele jaren geleden ingevoerd om het voetbalgeweld in te dijken. Via de kaart kon de overheid weten wie welke tickets kocht en konden hooligans eventueel geïdentificeerd worden. Eerst kostte de kaart 12,5 euro, afgelopen seizoen was ze gratis.

Het systeem lokte grote kritiek uit. De verdeling zorgde voor problemen, het systeem was lang niet waterdicht en zorgde bij veel supporters voor frustratie. ,,Met uitzondering van hoogtechnologische biometrische toegangscontrole bestaat er geen sluitend ticketsysteem, waardoor ik niet anders kan dan concluderen dat de huidige regels buiten proportie zijn in vergelijking met de bereikte resultaten'', stelt minister Dewael vandaag in een mededeling.