Nieuwe dreigbrief Remmery lijkt flauwe grap
Rik Vannieuwenhuyse en zijn (ex)werkneemster Naïma Amzil. Foto: rr
BRUSSEL - Op de redactie van de krant Het Nieuwsblad is vanochtend een nieuwe dreigbrief toegekomen die gericht is tegen de firma Remmery uit Ledegem. Alles wijst er echter op dat het om een flauwe grappenmaker gaat. Zowel de inhoud als de opmaak vertonen geen gelijkenissen met de vorige dreigbrieven.
,,Ik geef je een tip. Rechts moet en zal doodgaan'', dat is het enige wat er geschreven staat in de nieuwe brief. In tegenstelling tot de vorige dreigbrieven is er geen sprake van een directe dreiging tegenover bedrijfsleider Rik Van Nieuwenhuyse en zijn werkneemster Naïma. De naam van de bedrijfsleider is zelfs verkeerd: de brief is gericht aan Rik Remmery, niet Rik Van Nieuwenhuyse.

Ook over de inhoud valt wat te zeggen. Het is absurd dat iemand die zich afzet tegen allochtonen, plots gaat spreken over: ,,Rechts moet en zal doodgaan".