BRUSSEL - De Directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit van de federale politie is er de voorbije drie jaar in geslaagd te verhinderen dat voor 2,75 miljard euro fraude werd gepleegd. Dat hebben minister van Justitie Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor de strijd tegen de fiscale fraude Hervé Jamar vandaag bekendgemaakt.
Het resultaat is het gevolg van de strijd tegen BTW-carrousels. Daarnaast valt in het jaarverslag van de dienst ook veel te leren over onder meer de financiering van terrorisme, de vervalsing van eurobiljetten, fraude met Belgische paspoorten,...

Het goede resultaat is vooral het gevolg van de goeie samenwerking tussen politie en justitie. De strijd tegen BTW-carrousels brengt steeds minder op. Niet omdat die minder efficiënt zou zijn, maar net omdat de belangrijkste fraudemechanismen werden blootgelegd.

Het geschatte nadeel voor de schatkist bedroeg in 2001 nog 1,1 miljard euro. In 2004 was dat nog maar 159 miljoen euro. Schattingen voor dit jaar hebben het over 100 miljoen.