BRUSSEL - De Europese Commissie wil zo snel mogelijk overleg met de lidstaten over de schorsing van de start- en landingsrechten van Onur Air. De Turkse luchtvaartmaatschappij mag sinds enkele weken niet meer vliegen op Nederland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, omdat er ernstige veiligheidsgebreken waren vastgesteld bij de toestellen, de vliegprocedure en het onderhoud. Eerder op de dag raakte al bekend dat Onur Air een rechtszaak start tegen de Nederlandse inspectie op Schiphol.
Op het overleg kunnen de experts uit Nederland, Duitsland en Frankrijk de redenen voor de schorsing toelichten aan hun collega’s uit de andere lidstaten. De Commissie heeft evenwel niet het laatste woord over de eventuele intrekking van landingsrechten. Dat is een bevoegdheid die de lidstaten toekomt. Brussel kan de lidstaten in dit dossier enkel adviseren om strengere maatregelen te nemen, als dat nodig zou zijn.

De woordvoerder van Barrot toonde begrip voor de ,,verbazing'' van de passagiers van Onur Air. Omdat de Nederlandse, Duitse, Franse en ook Zwitserse luchtvaartautoriteiten vorige week de landingsrechten van de Turkse maatschappij schorsten, worden de vluchten van Onur Air naar deze landen sindsdien naar Belgische luchthavens afgeleid. De passagiers worden vervolgens per bus naar hun bestemming gevoerd.

Binnen de Europese Unie bestaat een databank waar de lidstaten vertrouwelijke informatie uitwisselen over de veiligheidsproblemen van luchtvaartmaatschappijen. Bovendien hebben de ministers van Transport reeds een princiepsakkoord bereikt over de invoering van een zwarte lijst van onveilige maatschappijen. Die onderhandelingen zijn evenwel nog niet afgerond.