LONDEN - De Britse premier Blair wil opnieuw identiteitskaarten invoeren in Groot-Brittannië. Dat heeft de Britse Queen aangekondigd in haar troonrede, die naar aloude gewoonte het begin inluidt van een nieuwe regeerperiode.
De derde regering van Tony Blair gaat opnieuw een wetsontwerp indienen om een computergebaseerde identiteitskaart in te voeren, iets wat nog onbestaande is in Groot-Brittannië. Een eerste ontwerp was in november door de Britse volksvertegenwoordiging gestemd, maar bleef nadien in de lade liggen omdat er nog te weinig tijd was voor de parlementsverkiezingen van 5 mei.

Tijdens een tweede lezing hadden negentien Labour-afgevaardigden tegen gestemd, terwijl de Liberaal-Democraten vanuit de oppositie scherp tegen de invoering zijn gekant.

Net voor de rede van het staatshoofd had minister van Binnenlandse Zaken Charles Clarke gezegd dat het ontwerp slechts ,,zeer kleine technische wijzigingen heeft ondergaan''.

De troonrede beloofde ook de ,,strijd tegen het terrorisme verder te zetten, in het Koninkrijk en elders''.

Strijd tegen terrorisme en asielbeleid

,,Daden ter voorbereiding van terrorisme'' en ,,het bewieroken en het vergoelijken van terrorisme'' worden strafbaar.

Er komt een wetsontwerp op asielverlening en immigratie. Bedoeling is sneller asielaanvragen na te trekken, afgewezen asielzoekers sneller van het grondgebied te verwijderen en werkgevers te vervolgen die illegale immigranten onder de arm nemen. Voor economische migranten komt er een puntensysteem, waarbij zij met de hoogste vaardigheden het meest scoren.

De koningin beloofde namens het kabinet ook inspanningen om vrede te bereiken in het Midden-Oosten, voor de strijd tegen de armoede in Afrika en tegen klimaatsverandering.