BRUSSEL - Europees commissaris voor Handel Peter Mandelson heeft voorgesteld om formele onderhandelingen op te starten met China over de beperking van de Chinese export van twee categorieën textiel: t-shirts en vlasgaren.
Het is de bedoeling dat China in de loop van de consultatieronde voorstellen doet om de groei van zijn export van t-shirts en vlasgaren naar Europa onder controle te houden. Indien de Chinezen er niet in slagen de groeiende uitvoer van het goedkope textiel aan banden te leggen, kan de Europese Unie tot het einde van het lopende jaar tijdelijke maatregelen invoeren die de Chinese import beperken.