ROME - De katholieke en de anglicaanse Kerk hebben een overeenkomst bereikt. In een gemeenschappelijk document zijn ze het eens over de rol van Maria in de Kerk. Het is twee jaar geleden dat de kerken nog een gezamenlijke tekst publiceerden.
Het Vaticaan was niet opgezet met de benoeming door de Anglicanen van een homoseksuele bisschop de VS. Maar in februari 2005 heeft de Anglicaase Kerk de Amerikaanse en Canadese kerken die homoseksualiteit aanvaarden, uit haar rangen gestoten.

Sindsdien is de dialoog tussen de twee grootste christelijke godsdiensten weer op gang gekomen. Het Anglicaanse geloof staat van alle protestantse stromingen het dichtste bij de katholieken.