BRUSSEL - De federale politie vraagt om geen geld of andere waardevolle voorwerpen in de gewone brievenbussen van bankkantoren te deponeren, maar alleen in de daarvoor bestemde nachtkluizen. De oproep komt er nadat de voorbije maanden meerdere diefstallen zijn gepleegd in de gewone brievenbussen van bankkantoren. Dieven hadden telkens een papier opgehangen met de melding dat de nachtkluis defect was.
De methode is steeds dezelfde: op de nachtkluis van de bank wordt een papier bevestigd waarop vermeld staat dat de kluis omwille van technische redenen buiten gebruik is en dat stortingen mogen gebeuren in de gewone brievenbus. Op de gewone brievenbus overplakken de dieven de waarschuwing om geen waardevolle dingen in de brievenbus te stoppen. Achteraf wordt de gewone brievenbus opengebroken.

Dergelijke diefstallen zijn al vastgesteld in Knokke-Heist, Bredene, Oostende, Brugge, Damme en Mol. Klanten of kantoorhouders die soortgelijke boodschappen op de nachtkluis aantreffen, worden verzocht contact op te nemen met de politie.