Moeder Elizabeth Brichet wil boek over zaak Fourniret uit handel
Foto: belga
BRUSSEL - De raadsman van Marie-Noëlle Bouzet, de moeder van Elizabeth Brichet, zal in kort geding eisen dat een boek over de zaak Fourniret uit de handel wordt genomen. In het boek worden details bekendgemaakt over hoe het meisje door Michel Fourniret om het leven werd gebracht.
Volgens meester Jean-Maurice Arnould berokkent het boek ,,Michel Fourniret et Monique Olivier: Un couple diabolique'' van de journalisten Fabienne Ausserre en Alain Hamon schade aan het privéleven. Het boek is gebaseerd op de briefwisseling tussen de journalisten en Michel Fourniret tijdens zijn voorhechtenis.

,,Dit is ethisch niet juist. De details vrijgeven van een executie van een kind van twaalf, dat is pure sensatie. De eerbied voor het privéleven moet primeren op het recht op informatie'', meent de advocaat die momenteel de laatste hand legt aan de dagvaarding.

Volgens meester Jean-Maurice Arnould zijn ook de Franse slachtoffers van Michel Fourniret vragende partij voor een dergelijke maatregel omdat het werk de calvarietocht van alle slachtoffers van Fourniret verwoordt. De advocaten van de verschillende families zijn in onderling overleg.