BRUSSEL - Het ABVV is gekant tegen de regionalisering van de gezondheidszorg, de kinderbijslag, de werkgelegenheid, de vennootschapsbelasting en de loonvorming. Opmerkelijk is ook dat de socialistische vakbond vindt dat er geen fiscale voordelen naar het privé-pensioensparen mogen gaan.
Dat staat in een memorandum dat dinsdag, in aanwezigheid van de partijvoorzitters, met het oog op de federale verkiezingen van 10 juni in de Kamer werd voorgesteld. De tekst is ingedeeld volgens acht hoofdstukken. De rode draad daarin is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De vakbond vraagt meer vrouwen in de regering en een minister die belast is met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Regionaliseringen

Volgens het ABVV kan de regionalisering van die verschillende bevoegdheden enkel leiden tot fiscale dumping, concurrentie tussen werknemers, verschillen in de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de gewesten. Meteen vergroot ook het gevaar voor verarming van bepaalde bevolkingsgroepen. Vakbondsvoorzitter Rudy De Leeuw riep daarom op ,,ons sociaal model niet te ontrafelen''.

Privé-pensioensparen

Opmerkelijk is ook dat de socialistische vakbond vindt dat er geen fiscale voordelen naar het privé-pensioensparen mogen gaan. Het ABVV geeft daarbij absolute voorrang aan het wettelijk pensioen, ,,want dat alleen kan alle werknemers een fatsoenlijk pensioen garanderen''. Het ABVV zegt niet gekant te zijn tegen de aanvullende pensioenen, maar dan moeten ze worden gedemocratiseerd.