BRUSSEL - Drie Franstalige gymnastiekorganisaties, de AFG (Association francophone), FGF (Fédération de la gymnastique francophone) en FSG (Fédération socialiste francophone), hebben dinsdag een samenwerkingsakkoord ondertekend dat moet leiden tot de oprichting van één grote Franstalige gymastiekorganisatie
Het akkoord werd dinsdag door de betrokken partijen ondertekend op het kabinet van de minister van Sport van de Franstalige Gemeenschap Claude Eerdekens. Het voorziet in de oprichting van de Fédération francophone de gymnastique (FfG), een vzw die vanaf 1 januari 2008 operationeel moet zijn.

Met de oprichting van de FfG hopen de verantwoordelijken meer middelen naar de sport te doen vloeien, een schaalvergroting te realiseren en de sterktes van elke afzonderlijke organisatie samen te brengen en te optimaliseren. In het akkoord is tevens vastgelegd dat alle personeel (in casu acht mensen) dat nu voor een van de drie organisaties werkt ook in de nieuwe FfG terecht zal kunnen. De drie organisaties vertegenwoordigen samen dan weer in totaal 27.000 leden.

Het voorzitterschap van de FfG zal waargenomen worden door Jacqueline Quirin-Herbrand, voormalige voorzitster van de AFG.