BRUSSEL - Zowat de helft van de Belgen blijft alleen thuis van het werk als ze heel erg ziek zijn.
Slechts 11 procent blijft altijd thuis bij ziekte. Dat blijkt uit een onderzoek van het online rekruteringsbedrijf StepStone bij 25.092 mensen in België, Nederland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland.

In vergelijking met de Scandinavische landen blijven de Belgen minder vlug thuis als ze ziek zijn. Zo blijft zeventien procent van de ondervraagde Denen altijd thuis bij ziekte. Ook in Zweden is dat het geval.

Van de Nederlandse respondenten gaat 19 procent altijd werken, ook als ze zich echt ziek voelen. In alle andere landen behalve Denemarken (14 procent) ligt dat percentage hoger.

In België zegt 37 procent van de ondervraagden altijd naar het werk te gaan. Het gemiddelde voor de ondervraagde landen bedraagt 32 procent.

De Italianen en de Duitsers blijven minder vlug thuis dan de Belgen. Meer dan de helft van de Italianen (54 procent) gaat altijd naar het werk, ook als ze zich echt ziek voelen. Opvallend is dat 46 procent van de Italiaanse respondenten geen verstek geeft bij ziekte omdat ze hun werk zo belangrijk vinden.

In Duitsland, waar 41 procent van de ondervraagden zegt altijd te gaan werken, doet de meerderheid (27 procent) dat ook omdat ze hun werk belangrijk vinden. Ook de angst om hun job te verliezen (14 procent) speelt hier een belangrijke rol.

Ons land schommelt net als Frankrijk bij de meeste vragen rond het Europese gemiddelde. Slechts 11 procent van de Belgen blijft altijd thuis bij ziekte (Europa: 11 procent). Tweeënvijftig procent (Europa: 57 procent) blijft alleen thuis als ze heel erg ziek zijn. En 37 procent (Europa: 32 procent) gaat altijd werken, ook als ze zich echt ziek voelen.

Van hen houdt 8 procent (Europa: 7 procent) zich sterk uit angst hun job te verliezen. De anderen (29 procent in België, 25 procent in Europa) willen niet thuisblijven omdat ze hun werk heel belangrijk vinden.