GENK - Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Ford-toeleveranciers gaat nog in de loop van dinsdagvoormiddag de koppen bijeen steken om zich te beraden over de verder te voeren strategie.
Het behoort tot de mogelijkheden dat de bonden de staking niet langer zullen erkennen, want volgens hen zijn de toegevingen die de directie deed zeker niet ondermaats en zijn het de arbeiders die dwars liggen.

De vakbonden hadden dinsdagochtend nog contact met de sociaal bemiddelaar. Die achtte het niet opportuun om een nieuwe verzoeningspoging te ondernemen aangezien de bonden zich 's nachts unaniem achter het bereikte ontwerpakkoord schaarden.

De bonden bestempelen de eis van de arbeiders voor een loonsverhoging van één euro als ,,totaal onrealistisch en onhaalbaar''. Maar de stakingsbereidheid bij de arbeiders groeit met de minuut en de situatie zit momenteel compleet geblokkeerd, zo luidt het nog.