Staking Ford-leveranciers houdt aan
Foto: ep
BRUSSEL - De productie bij Ford in Genk ligt al sinds maandag in de vooravond stil door een staking bij vier toeleveranciers. Het lijkt erop dat de actie nog de hele dag blijft duren.
Meer dan de helft van de arbeiders van de ochtendploeg van het toeleveringsbedrijf SML in Genk weigerde vanmorgen om deel te nemen aan de stemming over het ontwerpakkoord dat directie en vakbonden in de loop van de nacht onder leiding van een sociaal bemiddelaar bereikten. Momenteel zitten de vakbonden en de directie van SML opnieuw samen.

Op dit ogenblik staan de arbeiders van de vier Ford-toeleveranciers ook opnieuw op straat aan de bedrijfspoorten.

Vakbondsafgevaardigde Luc Prenen (ACV-Metaal) zegt dat er ondertussen ook contacten met de directie van Ford Genk zijn geweest en dat die aandringt op een snelle oplossing. Sinds maandag in de vooravond ligt daar de productie stil. Ford-woordvoerder Jo Declercq spreekt van een 'chaos' en hoopt dat er zo snel mogelijk een oplossing komt, want de productievoorsprong die Ford nu heeft kan door de staking teniet gedaan worden en een productieachterstand worden, luidt het.

Technisch werkloos De directie heeft de arbeiders van de ochtendploeg dinsdag de keuze gegeven om een halve dag verlof of hun overuren op te nemen. De namiddagploeg bij Ford zal dezelfde vraag voorgeschoteld krijgen. De directie van Ford Genk zal ook vandaag beslissen of ze vanaf woensdag de technische werkloosheid zal invoeren.

De meeste arbeiders van Ford Genk trekken inmiddels huiswaarts, zo vernam BELGA van vakbondsafgevaardigde Ludo Copermans van ACV-Metaal. De kans dat de productie bij Ford Genk dinsdag nog opgestart wordt, lijkt met de minuut kleiner te worden. ,,De moeilijkheidsgraad is dat er met verschillende partners moet onderhandeld worden'', zo luidt het.

Een bijkomend probleem is dat de rechtstreekse transportband die de toeleveringsbedrijven met de Genkse Fordfabrieken verbindt, volledig moet gevuld zijn vooraleer hij opnieuw opgestart kan worden. Dat kan alleen wanneer alle toeleveranciers het werk hervatten.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de toeleveranciers zit nog steeds bijeen om zich over de situatie te beraden. Omstreeks 11 uur zal duidelijk worden welke strategie zij zullen volgen.

'Verdedigbaar akkoord'

In het ontwerpakkoord werden toezeggingen gedaan op vlak van de inzet van extra personeelsleden om de werkdruk te verlagen en inzake een loonsverhoging. De directie stelde voor om de onbetaalde schafttijd uit te betalen. De loonsverhoging bedraagt 60 cent voor die schafttijd, maar werd door de arbeiders als ontoereikend verworpen. De arbeiders willen een loonsverhoging van één euro voor de onbetaalde schafttijd, maar daar wil de directie dan weer niets van weten.

De vakbonden bestempelden het ontwerpakkoord als verdedigbaar en hadden er dinsdagmorgen nog alle hoop in dat de arbeiders het akkoord zouden goedkeuren en het werk zouden hervatten. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. Gesprekken met de arbeiders om hen te overhalen om over het ontwerpakkoord te stemmen, leverden tot hiertoe alleszins geen resultaten op.

Bemiddelaar

In vakbondskringen werd nog vernomen dat de directie van Ford Genk dinsdag opnieuw een sociaal bemiddelaar wil inschakelen. Maar volgens de bonden zou die ten vroegste vanaf woensdag naar Genk kunnen komen. De Ford-woordvoerder kon een nieuwe inschakeling van een sociaal bemiddelaar niet bevestigen.

Zoals de zaken nu voorliggen, zal dinsdag nog de hele dag gestaakt worden bij de toeleveranciers en zal ook de productie bij Ford Genk nog niet onmiddellijk heropgestart kunnen worden.