BRUSSEL - De N-VA is tevreden dat de Raad van State twee omzendbrieven heeft vernietigd waarmee de Brusselse regering de gemeenten en de OCMW's toelating gaf personeelsleden aan te werven die niet aan de tweetaligheidsvoorwaarde voldoen.
,,De Raad van State oordeelt dat gemeentepersoneel van Brussel, zowel statutairen als contractuelen, tweetalig moeten zijn!'', zegt Karl Vanlouwe, de voorzitter van N-VA-Brussel maandag in een reactie.

,,Indien Brussel zijn hoofdstedelijke functie wil behouden, moet de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de tweetaligheid stimuleren in plaats van te ontwijken'', luidt het nog.