BRUSSEL 17/04 (BELGA) = De Vlaamse watersector moet de krachten bundelen. Volgens de studie van de Universiteit Gent ,,Het socio-economisch belang van de watersector in Vlaanderen'' wordt de sector gekenmerkt door een overcapaciteit en dalende rendabiliteit.
In de Vlaamse watersector, goed voor een omzet van 3,37 miljard euro, werken ongeveer 17.200 mensen. Naar schatting een op de zes waterbedrijven is verlieslatend. Toch is er nog groeipotentieel, onder meer voor de technologieleveranciers en de studiebureaus.

,,Het is een relatief sterk innoverende sector, maar het zal er op aankomen dat de onderzoeksinstellingen en bedrijven nauw samenwerken en hun onderzoek en ontwikkeling richten op fundamentele en toekomstgerichte technologische vernieuwing'', zo luidt het.

Het Thematisch Netwerk Afvalwaterzuiveringstechnologie (TNAV), dat de opdracht gaf tot de studie, pleit voor een krachtenbundeling waarin zowel onderzoekscentra en bedrijven als de overheid een actieve rol spelen. ,,Het econmisch belang van de watersector wettigt overigens prioritaire steun aan onderzoeksprojecten hierrond, bijvoorbeeld in het kader van het recent opgerichte Milieu-Innovatieplatform'', zo laat Paul Ockier, Technology Manager van het TNA, weten.