Meer diefstal van stookolie uit tanks
Foto: an
BRUSSEL - Het aantal diefstallen van stookolie uit tanks van privé-personen is de afgelopen jaren toegenomen. In de eerste 9 maanden van 2002 werden 131 feiten vastgesteld, in 2003 208, in 2004 261 en in de eerste 10 maanden van 2005 218.
Dat blijkt uit het antwoord van minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael op een schriftelijke vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V).

Dewael spreekt van ,,een constante en significante stijging''. Rekening houdend met de tijdspanne die verloopt tussen de vaststelling van de feiten en de volledige registratie ervan in de algemene nationale gegevensbank van de geïntegreerde politie zijn de vermelde cijfers voor de laatste maanden van 2005 immers onvolledig. Het lijkt er dan ook sterk op dat de stijgende trend zich ook vorig jaar doorzette.

De meeste van de 818 feiten uit de periode 2002-2005 deden zich voor in de provincies Henegouwen (114), Luik (110) en West-Vlaanderen (96). In de meeste gemeenten uit de top-25 met het hoogste aantal feiten deden zich 1 of 2 feiten voor per jaar.