BRUSSEL - De gouverneur van de Nationale Bank Guy Quaden zegt dat de economische groei dit jaar hoger kan uitvallen dan de 2,1 procent die de Nationale Bank in december 2006 naar voren schoof. Dat is goed nieuws voor de regering, die op de Philipssite in Leuven bijeen is voor het begrotingsconclaaf.
Quaden herinnerde eraan dat de cijfers voor 2006 zeer goed waren. De groei bedroeg 3 procent, het beschikbaar inkomen steeg met 2,7 procent, de werkgelegenheid nam met 1 procent toe (+ 45.000 jobs), de begroting sloot af met een licht overschot van 0,1 procent van het BBP en de schuldberg daalde.

Toch waren er ook nog minpunten. Ons land verliest marktaandeel en de werkloosheid is nog te hoog in Brussel en Wallonië. De gouverneur benadrukte tevens dat het evenwicht op de begroting te afhankelijk is van de economische groei en van eenmalige budgettaire ingrepen.

Vooruitzichten

Over de groeivooruitzichten was Quaden voorzichtig. De NBB maakt twee keer per jaar - in december en juni - een prognose. De laatste prognose had het over een groei van 2,1 procent. Quaden wees er echter op dat veel instellingen intussen hun prognoses naar boven hebben herzien. Gemiddeld gaat het om 2,3 procent.

Als de regering ervoor kiest om ook haar groeiprognose te verhogen van 2,1 naar 2,3 procent beschikt ze meteen over een bijkomende budgettaire buffer van 200 miljoen euro.

Overschot

Daarna ging de begrotingscontrole echt van start. Bedoeling is ervoor te zorgen dat de begroting zoals voorzien dit jaar afsluit met een overschot van 0,3 procent van het BBP.

De topministers bekijken ook een reeks maatregelen, zoals de verpakkingsheffing en een initiatief om de budgettaire put te vullen die er komt door het te laat invoeren van die verpakkingsheffing (160 miljoen euro).

De driedaagse bijzondere ministerraad begon vrijdagmiddag al. Toen gingen de federale ministers na of alle beslissingen die ze de voorbije legislatuur namen ook werden uitgevoerd. Naar eigen zeggen voerde ze zowat alles ook uit.